CTCSS

CTCSS allokering i Sverige:

Område  Alternativ 1    Alternativ 2    Alternativ 3    Alternativ 4
SM0                77.0              123.0                 67.0               100.0
SM1               218.1              233.6
SM2               107.2             146.2                 162.2              186.2
SM3               127.3             141.3                 250.3
SM4                74.4              85.4                  151.4
SM5                82.5              91.5                 103.5              203.5
SM6               114.8             118.8                  94.8               131.8
SM7                79.7              156.7                210.7               225.7

Andra allokeringar

APRS    136.5
Simplex 88.5
Länkar  71.9    110.9   167.9   179.9
Experiment      173.8   192.8   241.8

CTCSS allokering i Danmark
Själland Mön Falster Lolland         82.5
Fyn                                                 71.9
Norra Jylland                                  94.8
Mellersta Jylland                             77.0
Södra Jylland                                  88.5

ATT VÄLJA CTCSS-TON

FM repeatertrafik
CTCSS används för att filtrera ut de signaler man vill lyssna på. Men, då
krävs också att sändare använder CTCSS, och med väl vald tonfrekvens.
Det blir ju ingen förbättring om alla använder samma ton. Därför behöver
man ta reda på vilka toner som används, dels på samma frekvens och dels på
intilliggande frekvenser, så att man inte råkar använda samma. Man får helt
enkelt välja på ett smart sätt ur den allokering som finns för ett visst
område. Även intilliggande frekvenser bör beaktas. Med 12.5KHz kanalavstånd är det
lätt att råka störa på intilligande repeater infrekvens t.ex. Då är det bra
om tonfrekvenserna är olika, så slipper man störningar.

Flera services på samma frekvens/repeater.

Nu kör ibland flera olika system över en och samma repeater, och då är det praktiskt
att använda CTCSS. Det kan köra FM, Mototrbo, APRS med flera. Dock gäller fortfarande
att man behöver flera toner att välja från för att inte bara separera funktion utan också för
att slippa störningar på andra repeatrar.