Field-Day!

Lördagen den 2:a Juni planerar vi den traditionsenliga vår-field-dayen på Jävan. Ta med egen utrustning och klädsel efter väder. Klubben bistår med engångsgrillar. Vv anmäl intresse till kassör SM7ONZ senast en vecka innan, dvs den 26/5 så att vi kan dimensionera

Läs mer Field-Day!

Nytt jubileumsdiplom

Jaga kommuner? Visst! “Club SK5AJ fyller 50 år 2018. Klubben bildades 1968 och var mycket aktiv under ett antal år främst genom deltagande i tävlingar men också genom aktivt deltagande i SSA:s angelägenheter som t. ex. Disrtiktsledare, QSL-ansvarig för 5:e

Läs mer Nytt jubileumsdiplom

PTS föreslår sänkt effektgräns för tillståndsfri amatörradio

I korthet finns två förslag som påverkar amatörradion, dels att 60m-bandet permanentas, dels att maximal sändareffekt för tillståndsfri amatörradio sänks till 200W. En genomgående kritik mot förslaget är att det saknas förslag om på vilket sätt ett tillståndsförfarande skulle genomföras

Läs mer PTS föreslår sänkt effektgräns för tillståndsfri amatörradio

Slutsnackat ?

God fortsättning på det nya året. Nya lagar, regler och förordningar, brukar komma  vid årsskiftet, så även denna gång, bl.a kommer där nya regler om användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning vid framförandet av motorfordon. Det har säkert diskuterats i

Läs mer Slutsnackat ?

Jävan

SK7CE hade sin tredje Fieldday på Jävan i söndags (3/9).  SMHI överraskade igen med att leverera ett helt fantastiskt väder. DX jagades över hela klotet, Japan, Australien, New Zeeland och Syd Afrika, för att nämna några. Efter ett par timmar

Läs mer Jävan

Återkomsten!

Titeln ser ut att vara hämtat ur religionens, eller Science Fiction’s värld, men är en artikel skriven av Björn Ekelund, SM7IUN, och beskriver hans återkomst till amatörradion, efter många år av radiotystnad.