QSL-Service

SK7CE QSL-SERVICE ALLMÄN INFORMATION FRÅN KLUBBENS QSL-MANAGER

Alla medlemmar i SK7CE är välkomna utnyttja klubbens QSL-service, d.v.s. ta emot och skicka QSL-kort via klubben. Observera dock är att man även måste vara medlem i SSA för att kunna utnyttja QSL-servicen i Sverige! Är man inte medlem i SSA kommer inga kort att skickas ut via SSA och alla inkommande kort kommer att returneras till avsändaren.

Allmän information om QSL-kort och QSL-samlande. För allmän information om QSL-kort, hur de ska se ut och fyllas i samt annan nyttig information samt lite information om elektroniska alternativ till papperskort har SK7BQ ett bra dokument som varmt rekommenderas. Detta hittar man på deras hemsida; www.sk7bq.com välj -> ”Guider” och sedan QSL_FAQ.pdf. Är man intresserad av att samla på QSL-kort bör man i samband med QSO:t be motstationen att skicka sitt kort via byrån. Att rekommendera är också att man slår upp signalen på t.ex. www.qrz.com för att se om stationen angett speciella instruktioner där (vissa stationer är till exempel inte medlemmar i sitt lands QSL-byrå och är bara intresserade av elektroniska QSL) eller vem som hanterar QSL-kort för en DX-station eller specialsignal då dessa oftast har en QSL-manager som hanterar deras kort.

Hur tar jag emot QSL-kort (inkommande) via SK7CE? Meddela klubbens QSL-funktionär alternativt QSL-ombudet för sjunde distriktet (för närvarande SM7HPK – se SSAs hemsida för aktuell information) att du önskar få dina kort till SK7CE. Detta är viktigt framförallt om man är medlem i flera olika klubbar! Inkommande kort tas emot av klubbens QSL-funktionär cirka fyra-fem gånger om året och dessa distribueras i QSL-facken i klubblokalen i Lackalänga.

Hur skickar jag kort (utgående) via SK7CE? Utgående kort kan man antingen skicka genom klubben genom att lägga de i facket ”UT” i översta raden bland QSL-facken i Lackalänga och de skickas då vidare till SSA av klubbens QSL-funktionär eller så kan man själv skicka direkt till SSAs QSL-byrå för utgående kort – se SSAs hemsida för adress (för närvarande hanterar SM5DJZ utgående kort från Sverige).

Viktigt för utgående kort är två saker:

Att de är sorterade enligt instruktionerna på SSAs QSL-sida. I princip ska de sorteras i bokstavsordning på anropssignalerna men vänligen läs de fullständiga instruktionerna på sidan och följ dem så slipper klubben QSL-funktionär alt. SSAs QSL-byrå att göra detta jobb för dig… Att avgift för utgående kort betalats. Avgiften är för närvarande (2012) 30 öre per kort och antingen köper man s.k. QSL-märken (i princip ett frimärke) i kartor hos SSA Ham-Shop och klistrar ett på varje kort eller så kan man, som även beskrivs på SSAs QSL-sidor, direkt betala beloppet på deras konto. I det senare fallet är det viktigt att man skriver en meddelandelapp om detta som läggs tillsammans med korten!

Frågor? Kontakta gärna klubbens QSL-funktionär om du har frågor om QSL-hanteringen!