Samhällsberedskap

Dagens samhälle är sårbart för de störningar som kan uppkomma på framförallt elnätet, här är radioamatörerna en stor tillgång för samhället eftersom vi inom vår hobby ofta har möjlighet att bidra med kommunikation både inom och utanför landets gränser som är oberoende av elnätet.

Hur är din egen beredskap? På MSBs hemsida kan man hitta information om vad som är klokt att ha hemma om en kris skulle uppstå.

Amatörradio för Samhällsskydd är en förening som har till uppgift att samla och utbilda radioamatörer för att dessa ska kunna bistå samhället om en kris skulle uppstå. I klubben pågår diskussioner om att inleda ett sammarbete inom gränserna för ARS. Mer information om detta kommer inom kort.

ARS har återkommande aktiviteter med sambandstester och utbildningstillfällen, är du intresserad? Kontakta styrelsen och anmäl ditt intresse!