Styrelse och funktionärer.

Styrelsen för SK7CE.

 • SM7MMQ, Svend-Erik Mortensen, Ordförande
 • SM7IUN, Björn Ekelund, vice Ordförande
 • SM7ONZ, Roland Barteg, Kassör
 • SM7DBV, Stefan Nilsson, Sekreterare

Funktionärer i SK7CE.

 • SM7WVZ, Lars Andersson, QSL-manager.
 • SM7EQL, Bengt Falkenberg, Valberedningen, ordf.
 • SA7JMA, Jörgen Mårtensson, Valberedningen, ledam.
 • SM7EQL, Bengt Falkenberg, Aktivitetsansvarig.
 • SA7TRE, Rune Berglung, Revisor.
 • SM7DKN, Christian Erfurth, Revisorsuppleant,
 • SM7XCO, Örjan Ringholm, Testfunktionär 2M.