Styrelsen

Styrelsen för SK7CE består av följande medlemmar

  • SM7MMQ, Svend-Erik Mortensen, Ordförande
  • SM7IUN, Björn Ekelund, vice Ordförande
  • SM7ONZ, Roland Barteg, Kassör
  • SM7DBV, Stefan Nilsson, Sekreterare