Field-Day!

Lördagen den 2:a Juni planerar vi den traditionsenliga vår-field-dayen på Jävan. Ta med egen utrustning och klädsel efter väder. Klubben bistår med engångsgrillar. Vv anmäl intresse till kassör SM7ONZ senast en vecka innan, dvs den 26/5 så att vi kan dimensionera

Läs mer Field-Day!

Nytt jubileumsdiplom

Jaga kommuner? Visst! “Club SK5AJ fyller 50 år 2018. Klubben bildades 1968 och var mycket aktiv under ett antal år främst genom deltagande i tävlingar men också genom aktivt deltagande i SSA:s angelägenheter som t. ex. Disrtiktsledare, QSL-ansvarig för 5:e

Läs mer Nytt jubileumsdiplom

PTS föreslår sänkt effektgräns för tillståndsfri amatörradio

I korthet finns två förslag som påverkar amatörradion, dels att 60m-bandet permanentas, dels att maximal sändareffekt för tillståndsfri amatörradio sänks till 200W. En genomgående kritik mot förslaget är att det saknas förslag om på vilket sätt ett tillståndsförfarande skulle genomföras

Läs mer PTS föreslår sänkt effektgräns för tillståndsfri amatörradio