CTCSS

CTCSS allokering i Sverige:

Område  Alternativ 1    Alternativ 2    Alternativ 3    Alternativ 4
SM0                 77.0             123.0                   67.0               100.0
SM1               218.1             233.6
SM2               107.2             146.2                 162.2               186.2
SM3               127.3             141.3                 250.3
SM4                 74.4               85.4                 151.4
SM5                 82.5               91.5                 103.5               203.5
SM6               114.8             118.8                   94.8               131.8
SM7                 79.7              156.7                210.7               225.7

Andra allokeringar

APRS     136.5
Simplex   88.5
Länkar     71.9    110.9   167.9   179.9
Experiment         173.8   192.8   241.8

CTCSS allokering i Danmark
Själland Mön Falster Lolland            82.5
Fyn                                                   71.9
Norra Jylland                                    94.8
Mellersta Jylland                               77.0
Södra Jylland                                    88.5

ATT VÄLJA CTCSS-TON

FM repeatertrafik
CTCSS används för att filtrera ut de signaler man vill lyssna på. Men, då krävs också att sändare använder CTCSS, och med väl vald tonfrekvens. Det blir ju ingen förbättring om alla använder samma ton. Därför behöver man ta reda på vilka toner som används, dels på samma frekvens och dels på intilliggande frekvenser, så att man inte råkar använda samma. Man får helt enkelt välja på ett smart sätt ur den allokering som finns för ett visst område. Även intilliggande frekvenser bör beaktas. Med 12.5KHz kanalavstånd är det lätt att råka störa på intilligande repeater infrekvens t.ex. Då är det bra om tonfrekvenserna är olika, så slipper man störningar.

Flera services på samma frekvens/repeater.

Nu kör ibland flera olika system över en och samma repeater, och då är det praktiskt att använda CTCSS. Det kan köra FM, Mototrbo, APRS med flera. Dock gäller fortfarande att man behöver flera toner att välja från för att inte bara separera funktion utan också för att slippa störningar på andra repeatrar.