Klubbens logotyper genom åren

Klubbens logotyper och kännetecken har förändrats genom åren. Vid bildandet av DX-Club Lundensis (DXCL) 1958 togs en ”vapensköld” fram. Denna logotyp användes först till medlemskorten och senare även till klubbens brevpapper, rapportkort och medlemsutskick. Vapenskölden fick leva kvar tills 1965 då klubben ändrade namn till det nuvarande Ham-Club Lundensis (HCL).

För de första numren av klubbtidningen hade man inspirerats av Lunds Domkyrka med dess höga torn – lämpliga att sätta upp antenner i måhända.

Bara ett år senare hade kyrkotornen byggts på med höga master. Klubbtidningarna på den tiden togs fram med hjälp av spritstenciler där bilder fick ritas för hand och text skrevs på skrivmaskin. Stencilen användes sedan för att ta fram önskat antal kopior, i bästa fall 50-100 st innan färgämnet i stencilen tog slut.

Med tiden bleknar kopiorna och vissa nummer är numera nästan oläsliga.

I september 1959 dyker en Åke Edén upp i klubbarkivet. Åke hade anställts av Ungdomsstyrelsen som Lunds första Ungdomskonsulent. Han blev också redaktör för Ungdomsstyrelsens nya tidning ”FEM I ETT”. Ändamålet med tidningen var att informera allmänheten om de olika ungdomsföreningarna och dess verksamhet i Lund. Första numret kom ut i slutet av september 1959.

Redan i nummer 1 1960 gav han DXCL möjlighet att presentera sig och sin verksamhet över ett helt mittuppslag. DXCL skickade in sitt manus som Åke försökte få fason på.

Åke skriver i sina memoarer;

”Länge hade jag bligat på Lundensis tidningens omslag och tyckt iden med en domkyrka med tornen omvandlade till master var rätt kul, men samtidigt tyckte jag den verkade för spretig för att det goda uppslaget skulle komma till sin rätt. Inför DX-numret av ”Fem i ett” satt jag där och påtade med tornen för att få en mer kompakt domkyrkotyngd över det hela. Den blev kompaktare, men inte bra. Tog då helt radikalt och lämnade över hela klabbet inklusive mina intentioner till en professionell tecknare och si där; det gick att få fason även på Lunds Domkyrka och det har glatt mig att klubben behållt den som sin tidningssymbol.

Så blev resultatet och denna logotyp används sedan flitigt av klubben i alla möjliga sammanhang. Dock inte så ofta i de stencilerade klubbtidningarna som fortfarande krävde handritade bilder. Men för brevpapper och till andra trycksaker som klubben beställde från ett tryckeri fungerade den bra.

Parallellt användes den gamla vapenskölden som här i DX-News med DX-tips som gavs ut från 1962 fram till 1964 då DXCL i princip upphörde att existera som DX-klubb. Verksamheten hade nu fokus på amatörradio med en ny styrelse under nytt namn, Ham-Club Lundensis (HCL).

Från 1965 fram till 1973 saknades det en enhetlig logotyp. Medlemsutskick och andra dokument skrevs uteslutande på skrivmaskin och märktes med HAM-CLUB LUNDENSIS i versaler. Det förekommer många varianter i de mest skiftande formerna. År 1970 fick HCL klubbsignal SK7CE vilken märkligt nog skrevs i gemener – små bokstäver.

I samband med att QSL-kort för SK7CE skulle beställas 1973 diskuterades lämplig design. Detta resulterade i ett förslag till ny logotyp med en 3 elements Yagi på ett litet hus. Inspirerad av klubblokalen som var ett litet hus med en 3 elements Yagi på skorstenen.

Logotypen – antennen och huset – kompletterades med HAM-CLUB LUNDENSIS och adressuppgifter för att sedan bilda den kompletta logotypen som blev den senaste officiella och gäller än idag. Då 1974 skapades layouten med hjälp av gnuggbokstäver som sedan kopierades till A4-ark med många logotyper i olika storlekar som i sin tur klipptes ut med sax och tejpades fast på dokumentoriginalen och som sedan kopierades till önskat antal. På den tiden skedde den mesta kopieringen på Fritidsförvaltningens kansli på deras moderna s k elstencileringsapparat till subventionerat pris. Framställningen av kopieringsoriginalen var dock fortfarande en ganska besvärlig procedur.

Nästa projekt – hösten 1975 – blev att beställa klubbtröjor och bildekaler. En skiss togs fram som sedan tryckarna fixade till. Svart text på gul bakgrund precis som klubbens QSL-kort. Den runda logotypen användes ibland även till speciella utskick och klubbens trycksaker under ett par år.

Persondatorerna i början av 80-talet medförde småjusteringar i layouten och resulterade i en digital logotyp som lättare kunde användas för att klippa in i Word. Olika dokumentmallar togs fram och det mesta som producerades hade en tydlig grafisk profil.

Det senaste QSL-kortet tryckt på 90-talet.

När Internet kom in i bilden och klubben skulle ha en egen hemsida så spårade det mesta ur. Ett otal varianter med olika bilder och texter uppfanns och användes. Den ursprungliga logotypen dök dock upp då och då för att sedan ersättas med något nytt ”häftigare” när nästa ”webbmaster” tog över.

Året är nu 2022 och vår webbplats genomgår en större översyn och allmän uppstädning. En provisorisk logotyp mycket nära den ursprungliga från 1973-74 med svart text på gul botten är uppladdad.

Adressuppgifterna skall justeras men i övrigt får nog logotypen kunna anses representera klubben och dess fortlevnad på ett bra sätt.