Samhällsberedskap

Dagens samhälle är sårbart för de störningar som kan uppkomma på framförallt elnätet, här är radioamatörerna en stor tillgång för samhället eftersom vi inom vår hobby ofta har möjlighet att bidra med kommunikation både inom och utanför landets gränser som är oberoende av både telenät och internet.

Hur är din egen beredskap? På MSBs hemsida kan man hitta information om vad som är klokt att ha hemma om en kris skulle uppstå.