Att bli radioamatör

Hur kommer man igång?

För att bekanta dig med amatörradiohobbyn kan du börja med att skaffa en mottagare som täcker amatörbanden och lyssna på hur amatörradiotrafik går till.

Föreningen Sveriges Sändaramatörer (SSA) har en medlemstidning som kallas QTC och den finns på de flesta stora biblioteken. Innehållet speglar de vanligaste nischerna inom hobbyn.

Hur får jag egen amatörradiosignal?

För att bli radioamatör och få lov att använda en amatörradiosändare måste du avlägga ett kompetensprov för amatörradiocertifikat. Provet består av två delprov inom ämnesområdena;

  • radioteknik
  • reglementen och trafikmetoder

Du kan välja att delta i kurser för amatörradiocertifikat som vissa radioklubbar anordnar eller studera på egen hand, kanske under ledning av någon radioamatör.

Lämpligt studiematerial är SSA:s utbildningspaket, vilket du kan läsa mer om på SSAs webbplats.

Inom amatörradiohobbyn talar vi ibland om sändaramatörer och ibland om radioamatörer, det är exakt samma sak.

Amatörradiocertifikat

En del radioklubbar runt om i landet ordnar regelbundet kurser där du kan få lära dig allt du behöver kunna för att klara proven för att erhålla ett amatörradiocertifikat och en egen personlig amatörradiosignal. Men du kan givetvis också, om du så vill, studera på egen hand.

SSA har ett utbildningspaket som de flesta radioklubbarna brukar använda.

Runt om i landet finns ett antal, av SSA auktoriserade provförrättare där du kan avlägga de två delproven. Efter godkända prov tilldelar SSA dig en amatörradiosignal. SA + distriktssiffra + treställigt suffix, exempelvis SA3AWT. Mer info finns på SSA.SE

Morsetelegrafi

Det finns numera inget formellt krav på färdigheter i morsesignalering för att få ett amatörradiocertifikat, men många väljer ändå att lära sig morse för att kunna ta del av den amatörradiotrafik som sker på telegrafi.

En del radioklubbar runt om i Sverige anordningar telegrafikurser. Vill du lära dig telegrafi på egen hand finns det möjlighet att ladda ner program för det på Internet. Läs vidare om detta på SSA under Sektion utbildning eller använd online-kursen som finns på Radioskolan.se

Hjälp finns att få

Litteratur finns att köpa från SSA. På Internet finns massor att läsa både på svenska och engelska.

Ham-Club Lundensis SK7CE bedriver för tillfället ingen utbildning för amatörradiocertifikat/licens men våra medlemmar vägleder dig gärna under resans gång.

PTS

Post & Telestyrelsens sida för amatörradio hittar du bland annat information om kompetenskraven för amatörradiocertifikatet och andra dokument som har betydelse för radioamatörer i Sverige.
Prova gärna deras Övningsfrågor.