Månadsmöte med föredrag

Första onsdagen i varje månad kl kl 19 avhålls månadsmöte. När möjlighet finns bjuds på föredrag med koppling till radioteknik och amatörradio. Skriv in första onsdagen i varje månad i ”planeringskalendern”. Påminnelse till månadsmöte sker i regel några dagar före mötet i form av e-post för de med dåligt minne och som saknar kalender.