Månadsmöte med föredrag

3:e onsdagen i varje månad kl kl 19 avhålls månadsmöte. I regel inleder vi med ett kort formellt möte med info om vad som är på gång i klubben. Efter mötet bjuds på föredrag med koppling till radioteknik och amatörradio. Även studiebesök och andra aktiviteter förekommer.