Föredrag om QO-100

På medlemsmötet den 16 november visade och berättade Jörgen SA7JMA om hur man med enkla medel kan köra amatörradio via QO-100 transpondern i Es-Hail2 satelliten.

Satelliten är geostationär och täcker området som markeras på kartan nedan.

För att använda satelliten behövs en lågeffektsändare för upplänken 2,4 GHz och en lågbrusig mottagare för nerlänken på 10 GHz.

Jörgen använder en transverter från DX Patrol i Portugal och som marknadsförs som QO-100 Groundstation.

Det är en helt komplett enhet som ansluts till befintlig 432 MHz transceiver, 12 VDC samt till utomhusdelen (LNB) som är monterad på parabolantennen. QO-100 Groundstation innehåller en sändarblandare från 432 MHz till 2,4 GHz. Uteffekten är ställbar upp till ca 10 W. Enheten innehåller även en mottagarkonverter från utomhusdelens (10 GHz LNB) mellanfrekvens ner till 432 MHz samt en GPS-mottagare som används för att faslåsa lokaloscillatorerna så att frekvensen blir helt stabil.

Antennen som användes vid demonstrationen på klubbmötet var en vanligt 60 cm parabol avsedd för stattellit-TV. Parabolen var monterad på ett kamerastativ nedanför fönstret i fikarummet.

Mer info om Es-Hail2 och QO-100 finns här på Amsat SM webbplats.

Föredraget lockade 12 medlemmar.

Från mötet den 19 oktober

Ett tiotal medlemmar lyssnade på Bengt SM7EQL som höll ett föredrag om sitt pågående bygge av en ny högpresterande CW/SSB styrsändare för 144 MHz. Målet med projektet är att få till en ren och splatterfri sändare med mycket lågt fasbrus. Bengt berättade att signalstyrkorna på 144 MHz i närområdet upp till några mil kan bli extrema och att det ställer mycket höga krav på såväl sändarnas renhet som på mottagarnas storsignalegenskaper. Särskilt kritiskt blir det då max tillåten uteffekt 1 kW och stora Yagi-antenner med hög antennvinst används.

Styrsändaren som visades består av ett antal funktionsmoduler med 50 ohms in- och utgångsimpedans. På så sätt har modulerna kunnat optimeras och avprovats på mätinstrumenten var för sig. Modulerna skall monteras i en 19″ apparatlåda, bilden ovan. En likadan låda kommer att innehålla de frekvensgenererande modulerna och en ratt för frekvensinställning m m.

Uteffekten från styrsändaren blir +20 dBm motsvarande 100 mW som är vad som behövs för att driva slutsteget till 1 kW uteffekt.

Medlemsmöte den 19 oktober

Klubblokalen hålls öppen första och tredje onsdagen i varje månad. Den första onsdagen med fokus på radioteknik och radiokörning i radiorummet och den tredje onsdagen medlemsmöte med någon aktivitet som kan vara föredrag eller visning av något annat radiorelaterat.

Välkommen

Field Day i Linnebjer den 18 juni

Vädrets makter var med oss och såg till att duggregnet avtog precis lagom tills vi skulle packa ur bilarna och till fots bege oss 300 m genom skogen till gläntan med de stora antennträden i norra delen av naturområdet.

Radiomässigt är det en utmärkt plats långt från bebyggelsen vilket betyder absolut störningsfritt. Deltagare denna gång var Roland SM7ONZ, Bengt SM7EQL, Anders SM7ECM, Jörgen SA7JMA samt Nicklas SM7OYE.

Bengt EQL satsade på 7 MHz telegrafi med sin Whaddon Radio Set MK VII även kallad Paraset. Sändaren med ett rör lämnar ca 5 W och är kristallstyrd på 7021,8 kHz. Mottagaren är superregenerativ med två rör. Antenn de första timmarna fram till lunch 12 m tråd ca 2 m över marken. Efter lunch förlängdes antennen till ca 20 m och hissade upp några meter.

Trots sin enkelhet med denna lilla rörbestyckade radio som konstruerades i början av WWII kördes ett tiotal stationer runt om Europa.

Nicklas SM7OYE hade tagit med sig en Elecraft KX3 samt diverse andra attiraljer. Två halvvågsdipoler med gemensam matningspunkt för 40 och 80 mb monterades på ett 6 m långt glasfiberspö i mittpunkten. Även denna antenn på låg höjd visade sig fungera bra och gav ett tiotal kontakter i loggen.

Framåt dagen tittade solen fram och gräset torkade upp efter nattens och morgonens regnskurar.

Störst radiobord hade Jörgen SA7JMA tagit med sig. Radion här var en ICOM IC-705 försedd med en extern automatisk ATU. Som antenn användes en 20 m lång ändmatad tråd uppspänd bara på några meters höjd.

Jörgen satsade 100% på telegrafi med handnyckel och avverkade ett tiotal kontakter med fina rapporter.

Det blev en lyckad field day med toppenfint väder i en naturskön omgivning. Aktiviteterna avslutades strax före kl 16