Rapport från Årsmötet 2024

Mötet beslutade att lokalen fr o m april 2024 skall hållas öppen för månadsmöte den första onsdagen i månaden. Protokollet från årsmötet kommer att skickas ut via e-post till medlemmarna de närmaste dagarna.

Efter den formella delen höll Bengt SM7FCG en workshop om hur nätdelar konstrueras och principerna för dessa. Bengt gick igenom grunderna för både linjära aggregat med transformatorer och olika typer av switchade mer moderna. För- och nackdelar med olika lösningar diskuterades. Sammanfattningsvis konstaterades att det inte finns en optimal nätdel utan många olika sorters nätdelar som var och en kan ha sitt berättigande i en viss applikation.

Även problematiken med radiostörningar, rippel och hur olika sorters skyddskretsar kan fungera gicks igenom.

Årsmöte med föredrag

Årsmötet avhålls onsdagen den 20 mars kl 19.00 å klubblokalen i Lackalänga.

Efter den formella delen av årsmötet kommer Bengt SM7FCG att hålla en workshop om hur linjära nätdelar konstrueras och deras fördelar och nackdelar. Som sista punkt på agendan berättar Jörgen SA7JMA om ett ”Radioevenemang på Öland”

Föredrag om QO-100

På medlemsmötet den 16 november visade och berättade Jörgen SA7JMA om hur man med enkla medel kan köra amatörradio via QO-100 transpondern i Es-Hail2 satelliten.

Satelliten är geostationär och täcker området som markeras på kartan nedan.

För att använda satelliten behövs en lågeffektsändare för upplänken 2,4 GHz och en lågbrusig mottagare för nerlänken på 10 GHz.

Jörgen använder en transverter från DX Patrol i Portugal och som marknadsförs som QO-100 Groundstation.

Det är en helt komplett enhet som ansluts till befintlig 432 MHz transceiver, 12 VDC samt till utomhusdelen (LNB) som är monterad på parabolantennen. QO-100 Groundstation innehåller en sändarblandare från 432 MHz till 2,4 GHz. Uteffekten är ställbar upp till ca 10 W. Enheten innehåller även en mottagarkonverter från utomhusdelens (10 GHz LNB) mellanfrekvens ner till 432 MHz samt en GPS-mottagare som används för att faslåsa lokaloscillatorerna så att frekvensen blir helt stabil.

Antennen som användes vid demonstrationen på klubbmötet var en vanligt 60 cm parabol avsedd för stattellit-TV. Parabolen var monterad på ett kamerastativ nedanför fönstret i fikarummet.

Mer info om Es-Hail2 och QO-100 finns här på Amsat SM webbplats.

Föredraget lockade 12 medlemmar.

Från mötet den 19 oktober

Ett tiotal medlemmar lyssnade på Bengt SM7EQL som höll ett föredrag om sitt pågående bygge av en ny högpresterande CW/SSB styrsändare för 144 MHz. Målet med projektet är att få till en ren och splatterfri sändare med mycket lågt fasbrus. Bengt berättade att signalstyrkorna på 144 MHz i närområdet upp till några mil kan bli extrema och att det ställer mycket höga krav på såväl sändarnas renhet som på mottagarnas storsignalegenskaper. Särskilt kritiskt blir det då max tillåten uteffekt 1 kW och stora Yagi-antenner med hög antennvinst används.

Styrsändaren som visades består av ett antal funktionsmoduler med 50 ohms in- och utgångsimpedans. På så sätt har modulerna kunnat optimeras och avprovats på mätinstrumenten var för sig. Modulerna skall monteras i en 19″ apparatlåda, bilden ovan. En likadan låda kommer att innehålla de frekvensgenererande modulerna och en ratt för frekvensinställning m m.

Uteffekten från styrsändaren blir +20 dBm motsvarande 100 mW som är vad som behövs för att driva slutsteget till 1 kW uteffekt.