Ham-Club Lundensis (HCL) 1965 till nutid

Del 2 År 1965 ändrades klubbnamnet från DX-Club Lundensis (DXCL) till Ham-Club Lundensis (HCL). Bakgrunden till namnändringen var att allt fler medlemmar började intressera sig för amatörradio. Certifikatskurser för amatörradiocertifikat hade hållits sporadiskt sedan 1959 och i takt med att allt fler fick sina certifikat och blev radioamatörer så förändrades också verksamheten över tid.

(Sida under arbete, mer kommer)