Länkar till externa webbplatser

Köp/Sälj annonser

Svenska företag

Internationella företag

HF vågutbredning och bandaktivitet

QSL och Diplom

Contest

VHF/UHF/SHF resurser

Regler och tillstånd

Antenner

DX-lyssning

Shortwave Bulletin

DX-klubbar och förbund i Sverige genom tiderna

Bra info

Mikrofoner och kontakt-pinning till de flesta transceivrarna