Radio och Teknik

1:a onsdagen i varje månad kl 19 avhålls månadsmöte, ibland med föredrag. Det finns också möjlighet att använda radiostationerna för KV och VHF eller mixtra med något projekt i bygghörnan. Labbordet är försett med diverse instrument som lämpar sig väl för olika byggen. Ett antal Raaco-skåp innehåller en stor mängd elektronikkomponenter som fritt får disponeras av medlemmarna.