QSL-Service

Alla medlemmar i SK7CE är välkomna utnyttja klubbens QSL-service, d.v.s. ta emot och skicka QSL-kort via klubben. Tjänsten är dock begränsad till de medlemmar som också är medlemmar i SSA. Är man inte medlem i SSA returneras utgående kort och inga inkommande kort vidarebefordras.   

För mer information, se SSA hemsida

En god källa till information är också QRZ.com där det finns information om enskilda stationers QSL-policy. En del är inte medlemmar i en byrå och vill därför enbart skicka via direkt post. Andra kanske enbart skickar elektroniska QSL.

Ett allt mer populärt alternativ till QSL-kort är ARRL’s Logbook of the World. En gratis tjänst som också är giltig för många prestigefyllda diplom, som DXCC, WAS och WAZ.

Ett lite mindre komplicerat, också elektroniskt, alternativ är eQSL men med undantag för WAZ är det heller inte giltigt för andra diplom än webtjänstens egna. 

Hur tar jag emot inkommande QSL-kort via SK7CE? Meddela klubbens QSL-funktionär alternativt QSL-ombudet för sjunde distriktet (se SSAs hemsida för aktuell information) att du önskar få dina kort till SK7CE. Detta är viktigt framförallt om man är medlem i mer än en klubb.  Inkommande kort tas emot av klubbens QSL-funktionär cirka kvartalsvis och distribueras i QSL-facken i klubblokalen i Lackalänga.

Hur skickar jag kort (utgående) via SK7CE? Utgående kort kan man antingen skicka genom klubben genom att lägga de i facket ”UT” i översta raden bland QSL-facken i Lackalänga och de skickas då vidare till SSA av klubbens QSL-funktionär eller så kan man själv skicka direkt till SSAs QSL-byrå för utgående kort – se SSAs hemsida för adress. 

Att de är sorterade enligt instruktionerna på SSAs QSL-sida. I princip ska de sorteras i bokstavsordning per DXCC-land men vänligen läs de fullständiga instruktionerna på sidan och följ dem så slipper klubben QSL-funktionär göra detta jobb för dig… Att avgift för utgående kort betalats. Avgiften är för närvarande 30 öre per kort och antingen köper man s.k. QSL-märken (i princip ett frimärke) i kartor hos SSA Ham-Shop och klistrar ett på varje kort eller så kan man, som även beskrivs på SSAs QSL-sidor, direkt betala beloppet på deras konto. I det senare fallet är det viktigt att man skriver en meddelandelapp om detta som läggs tillsammans med korten!

Frågor? Kontakta gärna klubbens QSL-funktionär om du har frågor om QSL-hanteringen!