Om klubben – bli medlem

Kort historik
Klubben bildades 1958, med namnet DX-Club Lundensis (DXCL). De första fem årens huvudsakliga verksamhet var BCDX-ing, d.v.s. att lyssna på rundradiostationer från när och fjärran. Efterhand svängde intresset över allt mer mot amatörradio. I början av 60-talet anordnade klubben teknik- och telegrafikurser för amatörradiocertifikat och 1965 bytte klubben namn till Ham-Club Lundensis (HCL).
År 1970 skaffade HCL en egen klubbsignal, SK7CE.

Allt sedan klubben bildades 1958 träffas vi regelbundet året om, för att köra radio eller bara umgås! Några gånger om året anordnas externa aktiviteter som t ex studiebesök, Field Days eller någon annan aktivitet.

Klubblokalen är belägen i Lackalänga strax norr om Lund, närmare bestämt på ovanvåningen i gamla lärarbostaden vid Lackalänga skola. En detaljerad karta med vägbeskrivning finns under fliken ”Kontakt”

Klubblokalen hålls normalt öppen 1:a och 3:e onsdagen kl 19 i varje månad.

Välkommen att bli medlem eller besöka oss!

Så här blir du medlem
Medlemsavgiften för 2024 är 275 kr och betalas via Swish 0721-841460 eller till konto i Handelsbanken
6779 – 419 042 601. (HCL kassör Greger Andersson). Ange namn och anropssignal i meddelandet.
När betalningen är genomförd och registrerad är du medlem.

Utdrag ur stadgarna;

1 § Medlemskap
Fysisk person som vill stödja Föreningens ändamål kan bli röstberättigad Medlem (Medlem).
Medlemskap erhålles då årsavgiften inbetalats till Föreningen.
För fortlöpande Medlemskap skall Medlemsavgiften erläggas årligen senast den 15 februari.
Medlemsavgiften gäller för kalenderår den 1 januari till 31 december.
För nytillkomna Medlemmar gäller att Medlemsavgift som erläggs mellan 1 januari och 30 september gäller innevarande kalenderår, Medlemsavgift som erläggs mellan 1 oktober och 31 december gäller även för påföljande kalenderår

Om HCL Medlemslista
HCL Medlemslista sammanställs några gånger per år och skickas ut via e-post till alla medlemmar som meddelat sin e-postadress.
 
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) krävs aktivt samtycke för att publicera personuppgifter. Därför ombedes du att lämna sådant samtycke via e-post till styrelsen@sk7ce.se
 
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i föreningens interna medlemsregister samt i en öppen medlemslista avsedd för utskick via e-post till alla medlemmar. 
 
Använd gärna mallen nedan:
———————————————————
Härmed lämnar jag mitt samtycke till att nedanstående personuppgifter får publiceras i
HCL Medlemslista.
 
Förnamn:
Efternamn:
Anropssignal:
Postadress:
Telefon:
E-post:
Ev personlig hemsida: