Bygg en Magnetisk loop-antenn

loop

Ett par av klubbens medlemmar har experimenterat med att bygga loopantenner. En s k ”Magnetic Loop antenna” är smidig i formatet och erbjuder även den som bor i lägenhet en möjlighet att komma ut på kortvåg. Just detta bygget började med en snabb undersökning av hur Loopen behöver se ut för att fungera bra.

Enligt de designsidor som hittades skulle en loop med diametern 60 cm fungera bra på 20 m bandet. Inner-loopen ska vara cirka 1/10 av den yttre och kapacitansen i ovankant på loopen bör vara cirka 70 pF för att hamna mitt i 20 m bandet.

Följande material införskaffades:

  • 2 m kopparrör, 22 mm
  • 5 m RG58 med chassihona och hane
  • 32 mm avloppsrör
  • Vridkondensator cirka 20-320 pF
loop-byggd
Loop med vridkondensator

Enligt beräkningarna kommer det bli ungefär 3 kV mellan de övre rörändarna vilket gör att man behöver en kondensator med ordentliga plattavstånd. Den stora loopen ska inte ha någon kontakt alls med den lilla, enklast löder man de övre ändarna i loopen till korta grova ledningar som i sin tur fästs i vridkondensatorn. Den lilla loopen görs av enbart RG58, som enklast fästs i en chassihona. Använd skärmen, inte centrumledaren.

Utprovningen är lite lurig om man har en för stor kondensator, 20-320 pF är väldigt känslig och behöver i princip utväxling för att kunna justeras. Ett enklare alternativ är att använda stumpar av RG213 som kondensatorer, dessa tål hög spänning. Cirka 75 cm RG213 gjorde att denna antenn hamnade precis på 14.220 MHz.

DSC_0039
Vakuumkondensator, 50pf/10kV

Det kan vara svårt att hitta fasta kondensatorer som klarar höga spänningar, på Ebay kan man ofta hitta gamla vakuumkondensatorer relativt billigt. Just denna är på 10 kV och 50 pF(de kyrilliska bokstäverna är lite förvirrande).

DSC_0040
Vridkondensator, ca 30-500pF

Stora vridkondensatorer är också lite svåra att hitta, om de ska klara höga  spänningar. Denna av typen kommer förmodligen från en gammal sändare eller något liknande. Plattavstånden är cirka 2 mm, så ett par kilovolt borde inte vara några problem att hantera.

Med ett antennanalys-instrument provades antennen för att se vilka frekvensband den kunde en ett bra SVF-förhållande på. Den nedre gränsen hamnade mitt i 40 m bandet och den övre en bit över 15 m bandet. Eftersom kondensatorn har ett väldigt stort spann blir det nästan omöjligt att justera för låg SVF utan ett riktigt instrument. Men lösningen är enkel, en mindre vridkondensator och en coax-stump som fast kondensator. RG213 har cirka 100 pF per meter så det är lätt att mäta in vilken kapacitans man har. Antennen testades inomhus och gav snabbt kontakter inom Europa på 20 m bandet inomhus, signalstyrkan var ungefär 1-S enhet lägre än motsvarande vertikal placerad utomhus.

loop öppen
Högsta möjliga resonans, 22 900kHz
loop full
Lägsta möjliga resonans, 7 100kHz
DSC_0044
Loop för 14.200 (+/- 20 kHz)

Det byggdes även en loop med fast resonans på 14.2 MHz med hjälp av vakuumkondensatorn och en 15 cm lång bit RG213. Fördelen är att den klarar väldigt höga effekter, förmodligen runt 200 W. Nackdelen är att den användbara bandbredden enbart är ca 40 kHz. Kom ihåg att inte röra vid loopen under sändning, det blir väldigt höga spänningar uppe vid kondensatorn!

Länkar:

Beräkningsprogram