Utbredningsmodeller

tackning
Lackalänga UHF 25W

Det finns många olika verktyg för att göra täckningskartor för VHF/UHF, särskilt användbart är detta om man funderar över var man ska placera en repeater. Flera av verktygen är väldigt komplicerade och kräver att man har ganska stor förståelse för vågutbredning och radiofysik. Däremot finns det en del enklare verktyg som är webbaserade, till exempel CRC-COVWEB. Man ställer lätt in vilken frekvens, sändareffekt, antenn och placering man har, sedan får man en karta presenterad för sig.

Givetvis finns det många olika parametrar som påverkar radiomottagning som är svåra att väga in i ett datorprogram, men i en jämförande undersökning mellan flera tänkbara placeringar är det ett väldigt användbart verktyg.

sandby
Södra Sandby

Beräkningsmodellen som programmet använder är Longley-Rice, som togs fram på 60-talet för att göra uppskattningar i hur långt TV-sändningar kunde nå. Modellen är avsedd för att användas för markvåg mellan 20MHz till 20GHz.

De två bilderna visar hur stor skillnad placeringen har för vågutbredningen, båda kartorna är skapade med samma sändare och höjd över marken.