Ultimate3s

DSC_0013Ultimate3s är en liten QRP sändare som sänder på allt mellan 2200m och 2m, moderna är QRSS, CW, HELL, WSPR och OPERA. Kärnan i bygget är oscillatorn Si5351A som kan jobba mellan 8KHz och 160MHz. De övriga delarna är ett kontrollkort med en ATMega 328 och ett lågpassfilter för valt

frekvensband. Allting sitter smidigt  monterat bak på en LCD-display. Det finns en rad tillbehör, bland annat en monteringslåda att bygga in sändaren i. Ett annat användbart tillbehör är ett reläkort med flera lågpassfilter för att kunna sända på olika band. I sitt grundutförande producerar sändaren cirka 250mW, möjlighet finns dock att driva transistorerna med högre spänning samt montera fler.

Det tilltänkta användningsområdet för sändaren är QRSS, extremt långsam CW. Ett tecken kan ta flera minuter eller timmar att skicka, ibland tidsstaplas signalerna även. På detta sätt kan man kommunicera över långa sträckor med väldigt låga effekter.

 

DSC_0003DSC_0007

I detta bygget har en Arduino Uno fått agera strömförsörjning, vilket begränsar uteffekten något. Arduinon klarar av att leverera cirka 200mA, vilket är i underkant. Användargränssnittet styrs med 2st knappar, lite komplicerat i början men man vänjer sig snabbt.

Själva bygget är ganska enkelt, alla DSC_0016ytmonterade komponenter är redan förmonterade. Man behöver dock viss vana från lödning och elektronikarbete för att lyckas. Byggbeskrivningen är skriven på bra engelska och lätt att förstå med tydliga bilder och en bra felsökningsguide.  Priset med frakt ligger på runt 350kr från QRP-Labs.

 

Länkar

QRP-Labs Ultimate3s