Tillverkning av Traps

DSC_0056En ”Trap” är en krets som spärrar RF vid vissa frekvenser. Enkelt uttryckt kan man säga att en Trap är ett bandstopp-filter. I all sin enkelhet består dessa rent schematiskt av en Parallell LC-Krets, en spole och en kondensator. Med en trap kan man göra en enkel multibandantenn och dessa kan tillverkas ganska enkelt med enbart koaxialkabel och lite tillbehör. Vid den frekvens som LC-kretsen hamnar i resonans (XC = XL) kommer impedansen att vara som högst, och effektivt ”stänga av” antennelement som är monterat efter den. På detta sättet kan man bygga en vertikal/Dipol för flera olika frekvenser, som går att använda utan antennavstämmare.

Ett rekommenderat värde för reaktansen (X) för L och C är 200-300 ohm vid resonanspunkten (14,1 MHz för en 20 m trap). Då kan man enkelt räkna ut vilka två värden som behövs för att resonanspunkten ska vara vid 250 ohm i reaktans.

berny

chart
Reaktans för spole 2.8 uH (Röd kurva) och kondensator 45 pF (Blå kurva)

Efter dessa beräkningar vet vi att en LC-krets med en kondensator på 45 pF och en spole på 2,8 uH kommer att vara resonant vid ungefär 14 MHz. I verkligheten kommer vi inte att hamna mitt på, på grund av tillverkningvariationer samt att yttre faktorer kommer påverka kretsen. Om dessa traps monteras längst ut på en resonant 20 m dipol kan man sedan förlänga varje ben tills dess att antennen är resonant på 40 m. När man sänder på 20 m kommer Trapsen att hamna i resonans och effektivt ”spärra bort” de delar av antennen som sitter efter dessa. Den kompletta antennen kommer att bli något kortare än en vanlig 40 m dipol eftersom induktanserna i trapsen förlänger antennen elektriskt.

trapantNär man tillverkar traps för sin antenn måste man ta hänsyn till tillgänglighet på komponenter och framförallt väderbeständighet. Då är kanske spolar och kondensatorer med udda värden olämpliga att arbeta med. Istället kan man använda vanlig koaxialkabel upplindad på en plastkärna.  Ett smidigt beräkningsprogram för detta finna på VE6YPs sida.  Koaxialkabel är användbart här eftersom den fungerar som både kondensator och spole, på grund av lindningen.

coaxNär man har lindat sin koaxialtrap måste den ”dippas”, dvs finjusteras. Till detta använder man enklast en SWR-mätare, det finns även så kallade ”grip dip meter” att köpa dock. Enklast är att koppla en loop med en 50 cm lång sladd ett par varv runt sin Trapp, och därefter ansluta ändarna till sin SWR-mätare. Efter det kör man ett svep och får snabbt reda på var resonansen ligger.

trapsvep

Efter lite finjusterande av denna 40 m trap hamnade resonanspunkten mitt på, cirka 7100 kHz.
För att förhindra att koaxialkabeln glider och därmed flyttar resonanspunkten kan man lacka trapsen med klarlack eller spraylim, det ger även ett visst skydd mot väder och vind.