Bygge av Traps

DSC_0056En ”Trap” är en resonant krets som blockerar vid vissa frekvenser. Enkelt uttryckt kan man säga att en Trap är ett bandstop filter. I all in enkelhet består dessa rent schematiskt av en Parallell LC-Krets, en spole och en kondensator. Med en trap kan man göra en enkel multiband antenn och dessa kan tillverkas ganska enkelt med enbart koaxialkabel och lite tillbehör.Vid den frekvens som LC-kretsen hamnar i resonans(XC = XL) kommer impedansen att vara som högst, och effektivt ”stänga av” antennelement som är monterat efter den. På detta sättet kan man bygga en vertikal/Dipol för flera olika frekvenser, som går att använda utan antennavstämmare.

Ett rekomenderat värde för reaktansen(X) för L och C är 200-300ohm vid resonanspunkten (14,1MHz för en 20m trap). Då kan man enkelt räkna ut vilka två värden som behövs för att resonanspunkten ska vara vid 250ohm i reaktans.

berny

chart
Reaktans för spole 2.8uH(Röd) och kondensator 45pF(Blå)

Efter dessa beräkningar vet vi att en LC-krets med en kondensator på 45pF och en spole på 2,8uH kommer att vara resonant vid ungefär 14MHz. I verkligheten kommer vi inte att hamna mitt på, på grund av tillverkningsbrister samt att yttre faktorer kommer påverka kretsen. Om dessa traps monteras längst ut på en resonant 20m dipol kan man sedan förlänga varje ben tills dess att antennen är resonant på 40m. När man sänder på 20m kommer Trapsen att hamna i resonans och effektivt ”stänga av” de delar av antennen som sitter efter dessa. Den kompletta antennen kommer att bli något kortare än en vanlig 40m dipol eftersom induktanserna förlänger antennen elektriskt.

trapantNär man tillverkar traps för sin antenn måste man ta hänsyn till tillgänglighet på komponenter och framförallt väderbeständighet. Då är kanske spolar och kondensatorer med udda värden olämpliga att arbeta med. Istället kan man använda vanlig koaxialkabel upplindad på en plastkärna.  Ett smidigt beräkningsprogram för detta finna på VE6YPs sida.  Koaxialkabel är användbart här eftersom den fungerar som både kondensator och spole, på grund av lindningen.

coaxNär man har lindat sin koaxialtrap måste den ”dippas”, dvs finjusteras. Till detta använder man enklast en SWR-mätare, det finns även så kallade ”grip dip meter” att köpa dock. Enklast är att koppla en loop med en 50cm lång sladd ett par varv runt sin Trapp, och därefter ansluta ändarna till sin SWR-mätare. Efter det kör man ett svep och får snabbt reda på var resonansen ligger.

trapsvep

Efter lite finjusterande av denna 40m trap hamnade resonanspunkten mitt på, cirka 7100kHz. För att förhindra att koaxialkabeln glider och därmed flyttar resonanspunkten kan man lacka trapsen med klarlack eller spraylim, det ger även ett visst skydd mot väder och vind.