Passningsfrekvenser

När klubblokalen är öppen har SK7CE passning på följande frekvenser

145,425 MHz   FM simplex                                                     (Klubbens lokalfrekvens sedan 1975)

434,725 MHz   FM relästation SK7RJL i Lund                  (Kanal RU378, TX skift -2 MHz, subton 79,7 Hz)