Max 200W och 60m

Från 2018-11-01 är högsta tillståndsfria sändareffekt (“effekt tillförd antennsystemet”) 200W. Det finns ett kostnadsbelagt tillstånd att söka för upp till 1000W. Blankett finns på denna sidan. En god nyhet är att 60m nu är ett reguljärt amatörband och inte längre

Läs mer Max 200W och 60m

Field Day!

Klubbens field day samlade denna gång fyra deltagare. Vädret var utomförträffligt bra så kanske det spelade in. Blå himmel, helt vindstilla och varmt även i skuggan. Bengt SM7EQL provade en roterbar dipol på en 8 m hög glasfibermast. Antennen matas

Läs mer Field Day!

Field-Day!

Lördagen den 2:a Juni planerar vi den traditionsenliga vår-field-dayen på Jävan. Ta med egen utrustning och klädsel efter väder. Klubben bistår med engångsgrillar. Vv anmäl intresse till kassör SM7ONZ senast en vecka innan, dvs den 26/5 så att vi kan dimensionera

Läs mer Field-Day!

Nytt jubileumsdiplom

Jaga kommuner? Visst! “Club SK5AJ fyller 50 år 2018. Klubben bildades 1968 och var mycket aktiv under ett antal år främst genom deltagande i tävlingar men också genom aktivt deltagande i SSA:s angelägenheter som t. ex. Disrtiktsledare, QSL-ansvarig för 5:e

Läs mer Nytt jubileumsdiplom

PTS föreslår sänkt effektgräns för tillståndsfri amatörradio

I korthet finns två förslag som påverkar amatörradion, dels att 60m-bandet permanentas, dels att maximal sändareffekt för tillståndsfri amatörradio sänks till 200W. En genomgående kritik mot förslaget är att det saknas förslag om på vilket sätt ett tillståndsförfarande skulle genomföras

Läs mer PTS föreslår sänkt effektgräns för tillståndsfri amatörradio

Slutsnackat ?

God fortsättning på det nya året. Nya lagar, regler och förordningar, brukar komma  vid årsskiftet, så även denna gång, bl.a kommer där nya regler om användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning vid framförandet av motorfordon. Det har säkert diskuterats i

Läs mer Slutsnackat ?