Från mötet den 19 oktober

Ett tiotal medlemmar lyssnade på Bengt SM7EQL som höll ett föredrag om sitt pågående bygge av en ny högpresterande CW/SSB styrsändare för 144 MHz. Målet med projektet är att få till en ren och splatterfri sändare med mycket lågt fasbrus. Bengt berättade att signalstyrkorna på 144 MHz i närområdet upp till några mil kan bli extrema och att det ställer mycket höga krav på såväl sändarnas renhet som på mottagarnas storsignalegenskaper. Särskilt kritiskt blir det då max tillåten uteffekt 1 kW och stora Yagi-antenner med hög antennvinst används.

Styrsändaren som visades består av ett antal funktionsmoduler med 50 ohms in- och utgångsimpedans. På så sätt har modulerna kunnat optimeras och avprovats på mätinstrumenten var för sig. Modulerna skall monteras i en 19″ apparatlåda, bilden ovan. En likadan låda kommer att innehålla de frekvensgenererande modulerna och en ratt för frekvensinställning m m.

Uteffekten från styrsändaren blir +20 dBm motsvarande 100 mW som är vad som behövs för att driva slutsteget till 1 kW uteffekt.