Årsmöte med föredrag

Årsmötet avhålls onsdagen den 20 mars kl 19.00 å klubblokalen i Lackalänga.

Efter den formella delen av årsmötet kommer Bengt SM7FCG att hålla en workshop om hur linjära nätdelar konstrueras och deras fördelar och nackdelar. Som sista punkt på agendan berättar Jörgen SA7JMA om ett ”Radioevenemang på Öland”