Rapport från Årsmötet 2024

Mötet beslutade att lokalen fr o m april 2024 skall hållas öppen för månadsmöte den första onsdagen i månaden. Protokollet från årsmötet kommer att skickas ut via e-post till medlemmarna de närmaste dagarna.

Efter den formella delen höll Bengt SM7FCG en workshop om hur nätdelar konstrueras och principerna för dessa. Bengt gick igenom grunderna för både linjära aggregat med transformatorer och olika typer av switchade mer moderna. För- och nackdelar med olika lösningar diskuterades. Sammanfattningsvis konstaterades att det inte finns en optimal nätdel utan många olika sorters nätdelar som var och en kan ha sitt berättigande i en viss applikation.

Även problematiken med radiostörningar, rippel och hur olika sorters skyddskretsar kan fungera gicks igenom.