PTS föreslår sänkt effektgräns för tillståndsfri amatörradio

I korthet finns två förslag som påverkar amatörradion, dels att 60m-bandet permanentas, dels att maximal sändareffekt för tillståndsfri amatörradio sänks till 200W. En genomgående kritik mot förslaget är att det saknas förslag om på vilket sätt ett tillståndsförfarande skulle genomföras

Läs mer PTS föreslår sänkt effektgräns för tillståndsfri amatörradio