Årsmötet

Tack alla som närvarade och för er som inte hade möjlighet så är den nyvalda styrelsen:

  • SM7EQL, Bengt Falkenberg, Ordförande.
  • SM7ECM, Anders Pettersson, vice Ordförande.
  • SM7AP, Harald Jahnke, Kassör.
  • SM7DBV, Stefan Nilsson, Sekreterare.

Donation till klubben

Björn SM7VOK har donerat ett stort antal komponenter nytt eller mycket gott skick i sortimentskåp till klubben, såväl aktiva som passiva. Bilder finns nedan. Dessa finns nu i klubblokalen tillgängliga för alla betalande medlemmar. Klicka sen på respektive bild för att se mer detaljer.

Paus i klubbens verksamhet

På grund av den rådande situationen med COVID-19 pausar vi all verksamhet i klubben, med början med årsmötet som meddelats via mail. Styrelsen återkommer via mail när läget tillåter ett återupptagande.