Årsmötet

Tack alla som närvarade och för er som inte hade möjlighet så är den nyvalda styrelsen:

  • SM7EQL, Bengt Falkenberg, Ordförande.
  • SM7ECM, Anders Pettersson, vice Ordförande.
  • SM7AP, Harald Jahnke, Kassör.
  • SM7DBV, Stefan Nilsson, Sekreterare.