JT65 och JT9

jt659JT65 är en relativt ny digital mode, som släpptes 2003. Moden togs fram 2003 för att möjliggöra kommunikation med väldigt svaga signaler, det tänkta användningsområdet var EME och tropo-scatter på VHF/UHF banden men idag är användningen på HF mycket utbredd. Programmet WSJT som används för dessa moder skrevs ursprungligen av Joseph Hooton, nobelpristagare i Fyrsik 1993.

Meddelandet som skickas innehåller 72bitar, men kodas till en 64-tons FSK signal med Reed Solomon metoden(samma som bland annat rymdsonderna Voyager 1 och 2 använder) som gör att många fler bitar med information läggs in i signalen på ett sådant sätt att även om en stor del av meddelandet skulle falla bort så kan det fortfarande läsas ut av mottagaren. Totalt kan man skicka 13st ASCII-tecken under en sändning. Eftersom informationen är jämnt fördelad tidsmässigt i signalen klarar den av att stå emot QSB väldigt bra. Det tar exakt 46,8sekunder att skicka ett meddelande, och man måste börja skicka exakt vid jämn eller ojämn minut, så datorns klocka måste vara noggrant ställd.

Programmet hjälper en att generera meddelanden som skickas, och man väljer enkelt in om man ska skicka jämn eller udda minut.

Ett normalt QSO på JT65/9 ser ofta ut som följer:

  • CQ SK7CE JO65             //Anrop med locator
  • SK7CE SA7CNG JO65   //Svar med signal och egen locator
  • SA7CNG SK7CE -12      //Signalrapport, SNR
  • SK7CE SA7CNG R-14   //Kvittens och egen signalrapport
  • SA7CNG SK7CE RRR   //Kvittens på mottagandet av signalrapport
  • SK7CE SA7CNG  73      //Tack för QSO7

 

Man hittar normalt JT65 på 14.076kHz och JT9 på 14.078kHz, USB.

På HF används ofta låga effekter på 5-10W, JT65 klarar av att koda av signaler med väldigt svagt signal till brusförhållande. Vid SNR på -28dB kan fortfarande mer än 50% av meddelanden kodas av.

På grund av den stora användningen av moden på HF har JT9 utvecklats. Denna mod har mycket gemensamt med JT65, men har en bandbredd på bara 15,6Hz. JT9 erbjuder dessutom olika hastigheter där den snabbaste har samma tidsformat som JT65, och den långsammaste tar 30minuter per meddelande. JT9 ska dessutom klara av ett signal till brusförhållande som är 2dB svagare.

Programmet WSJT-X finns för både Windows och Linux och har stöd för både JT65 och JT9. Samma utrustning som man har till PSK31/RTTY fungerar med WSJTX. Man ska dock tänka på att låga effekter räcker, och att sändningen är ”Full duty” under 48sekunder.

Länkar:

Programmet WSJT-X, med stöd för både JT65 och JT9

JT65-HF är ett Windows program med stöd för JT65