Instegscertifikat

Sedan ett antal år tillbaka finns enbart en certifikatsklass i Sverige, med full behörighet. Möjligheten att införa nybörjarcertifikat har diskuterats flitigt den sista tiden, Styrelsen för SSA begär nu mandat för att kunna föra en dialog med PTS angående möjligheterna att införa ett sådant. Tidigare har SSAs årsmöte antagit en motion som förhindrade styrelsen från att arbeta för detta. Nu verkar det dock som att man gör ett nytt försök. I skrivande stund är det oklart vilken svårighetsgrad och vilka begränsningar i bandrättigheter man hade tänkt sig, men utgångspunkten verkar vara ett projekt med Amatörradio i skolan som SSA genomför. Mer finns att läsa på SSAs hemsida.