Spionradio, SOE Model A Mk. III

SOE A-mk3Andra världskriget tog fram ett behov av små och smidiga radiosändare, dessa var i allmänhet ganska stora vid tidpunkten. Special Operations Executive tillverkade en rad av dessa, tänkta att användas av underrättelsetjänster och motståndsrörelser i det ockuperade Europa. Bland annat byggdes en radiosändare som fick plats i en väska, Model A, MkIII. Denna var för sin tid väldigt liten och hade goda prestanda, även om detta var något som fick kompromissas när storleken minskades.

Model A MkIII byggdes 1943 i ett samarbete med Marconi och var för sin tid banbrytande liten. Sändaren täcker 3 900kHz – 9 000kHz och levererar ungefär 5W uteffekt. Modellen sänder på CW enbart, men tar även emot AM.

Mer läsning om dessa radioapparater finns på Imperial War Museums hemsida.