Solcykler och konditioner

solcykelSolens olika cykler har stor betydelse för konditionerna på kortvågsbanden, särskilt de övre banden påverkas i stor utsträckning av solfläckstalet, och är öppna stora delar av dagarna under tider med många solfläckar. I skrivande stund befinner vi oss i sluttampen på solcykel 24, denna var svag och hade som mest ett solfläckstal på cirka 75, medans de kraftigare solcyklerna 23 och 22 hade runt 150-300 i solfläckstal. Solen har fler cykler än den 11-åriga solfläckscyklen, och med jämna mellanrum hamnar man i perioder med lägre antal solfläckar i topparna under många cykler. De låga antalet solfläckar som vi sett under solcykel 24 är inte sällsynta, senare hälften av 1600-talet uteblev fläckarna nästan helt(Maunder minimum),och början av 1800-talet var antalet starkt begränsat(Dalton minimum)  ARRL förklarar hur detta fenomen fungerar och hänger ihop med kortvågsbanden.

Länk:

ARRL – Here comes the sun