Longwire eller Dipol?

En longwire-antenn är ett lockande val för portabeltbruk, men även för radioamatörer som har dåliga möjligheter att sätta upp antenner på sitt QTH. IZ2UUF har gjort en del beräkningar i NEC och jämfört de båda antennerna. Resultaten är ganska intressanta, longwire antennen är en fullt användbar antenn med acceptabla prestanda under förutsättning att man överväger längden mycket noggrant. En dipol antenn är inte lika känslig för olika längder, verkningsgraden varierar betydligt mindre.

Länk:

Long Wire vs Dipole