Militär litteratur om radio

HFDet finns många militära manualer från USA som har gjorts tillgängliga av det Amerikanska försvarsdepartementet. Många av manualerna är förvisso äldre, men innehåller inte desto mindre intressant läsning för den som är intresserad av vågutbredning och antenner. På grund av framförallt åldern och det statliga ursprunget har många av böckerna blivit släppta som public domain, dvs dom är fria att ta del av och sprida vidare.

Boken ”Antennas and radio propagation” tar upp en rad ämnen, allt från grundläggande vågutbredning till hur man bygger olika former av antenner.

Länk:

Radio propagation and antennas – 1953