Lucia möte på SK7CE.

2000x2000lucia

Hej Alla.

Det är dags för Lucia möte på SK7CE.

Onsdagen d. 14/12 kl. 19:00 på klubben i Lackalänga

Vi behöver svar om ni kommer, senast d. 11/12 måste vi ha ett svar.

Väl mött.