Återkomsten!

Titeln ser ut att vara hämtat ur religionens, eller Science Fiction’s värld, men är en artikel
skriven av Björn Ekelund, SM7IUN, och beskriver hans återkomst till amatörradion, efter många år av radiotystnad.

Återkomsten

Artikeln är tidigare publicerad i QTC nr 5 2017.

(publicerad med tillstånd)