Slutsnackat ?

God fortsättning på det nya året.

Nya lagar, regler och förordningar, brukar komma  vid årsskiftet, så även denna gång, bl.a kommer där nya regler om användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning vid framförandet av motorfordon.
Det har säkert diskuterats i stugorna om det också gäller amatörradio också…

Så här är det skrivit…

—–klipp—–

10 e §/Upphör att gälla U:2018-02-01/

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Förordning (2013:779).

10 e §/Träder i kraft I:2018-02-01/

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet.

Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen. Förordning (2017:1284).

—–klipp—–

(bold och Italic  har lagts till i texten ovan av undertecknad.)

 

Mer att läsa på länken här under.
Link

Frågan är vad som händer om man är en hen ??

73 de SM7MMQ