Lokalens öppettider

På Luciamötet 12/12 2018 bestämdes att lokalen skulle hållas öppen första tisdagen samt tredje onsdagen i varje månad. Övriga tider enligt överenskommelse med klubbens utsedda nyckelinnehavare.