Ombyggnad av radioborden

Rapport från arbetsmötet den 4 maj 2022; Arbetet med att bygga om radiorummet började med att rensa kortvågsbordet från alla apparater och skrot. Allt gammalt kablage togs bort.

En ny hylla för KV-tranceivern sågades till och den utdragbara handnyckeln monterades i rätt position under bordet. Anders SM7ECM luftar stationen på 80 mb.

Henrik SA7CKH skruvade upp fler Raaco-skåp fyllda med komponenter och annat bra att ha. Nästa projekt blir VHF-bordet där det också behövs röjas och städas.

Vi som jobbade var Bengt EQL, Anders ECM, Roland ONZ, Henrik CKH och Nicklas OYE.