AMPR

AMPR är ett glamprobalt datornät för radioamatörer, här finns stora möjligheter att minska samhällets beroende av traditionella informationssystem. Klubben söker för närvarande möjligheter att engagera sig i AMPRnet. Har du lust att hjälpa till? Kontakta styrelsen!