Batterier för amatörradio

batterierOm man vill sända portabelt på en fieldday eller baraha beredskap för eventuella strömavbrott hemma behöver man ha tillgång till batterier. Det finns många olika batterier att välja mellan, som alla har sina för och nackdelar.

Här är en kort genomgång av de vanligaste batterityperna som lämpar sig för radioamatmatörbruk.

Blybatteri(Gel)

Gelbatterier är blysyrabatterier där syran är i Gel-form. Dessa batterier går att montera liggandes och klarar cykling betydligt bättre än vanliga bilbatterier. Ett bilbatteri är byggt för att klara av väldigt höga strömmar(till startmotorn), men det betyder att batteriet i gengäld inte hanterar djupurladdningar bra. Ett gel-batteri däremot byggt för att klara djupurladdning bättre. Man bör dock vara medveten om att gel-batteriets kapacitet i Ah snabbt minskar vid ökade strömuttag, en del tillverkare specificerar detta i en tabell/kurva.14

Fördelar

  • Relativt billiga, ca 4kr/Wh
  • Enkla att ladda och övervaka

Nackdelar

  • Tunga, ca 30Wh/kg
  • Minskande kapacitet med ökande last

LiPo-batteri

15Litiumbatterier finns i ett antal olika utföranden med olika egenskaper. De vanligast förekommande är LitiumPolymer(LiPo) dessa används flitigt inom modellhobbyn. Fördelen med dessa är låg vikt och mycket hög urladdningsström. Däremot finns det risker med dessa batterier, ovarsam hantering kan lätt förstöra batteriet och orsaka brand.

Fördelar

  • Lätta, 170Wh/kg
  • Kompakta
  • Mycket hög urladdningskapacitet

Nackdelar

  • Relativt dyra, 11kr/Wh
  • Behöver övervakning på spänning
  • Brandfarliga

Kapacitet och C?

Batteriers i och ur-laddningsförmåga anges ofta i talet C, detta är relaterat till batteriets storlek i mAh.  Ett litiumbatteri anges ofta ha cirka 30C för konstant urladdning och 60C för tillfällig(max 10s).

För ett 3sLipo(11,1v) på 4000mAh motsvarar detta 30c x 4Ah = 120Ampere i konstant belasning, eller 60c x 4Ah = 240Ampere i tillfällig belastning.

Värt att tänka på är att ett Gel Batteri på 9Ah enbart innehåller denna energimängd vid urladdning på tex 1/5c. Vid urladdning på 1C(en timme) så får man kanske bara ut hälften, dvs 4,5Ah.

Laddare

En bra batteriladdare är en klok investering för den som använder batterier ofta, det finns en uppsjö av dessa men ofta klarar dom enbart en typ av batterier. För cirka 700kr kan man köpa en multiladdare av modellen Bantam/Imax B6, denna klarar av att ladda nästam samtliga på marknaden förekommande batterier. Dessutom får man en bra bild av batteriets status eftersom laddaren visar laddad energi i mAh.

Var köper man då dessa?

Lipobatterier köps enklast i den lokala hobbyhandeln, eftersom flygfrakt brukar vara dyrt(på grund av brandrisken). Laddare däremot kan med fördel köpas på Ebay eller Amazon där man kan få dom till ett bra pris. Blybatterier är oftast enklast att köpa inom fordonsfackhandeln.