1179kHz i Hörby

Hörby Mellanvåg 1179 kHz är åter aktiv. Sändningarna pågår dygnet runt och sändaren står nu på den plats där Hörbys första mellanvågssändare stod dvs Karlsfält ca 5km söder om Hörby. Besök hemsidan www.veteranljuddagen.se för mer information. Vi tar tacksamt emot din lyssnarrapport. Formulär finns på hemsidan.