Yaesu FT817 – Oscillator

25I Yaesu FT817/857/897 sitter en oscillator som svänger med 22.625MHz, för SSB och CW är stabiliteten på denna fullt tillräckligt. Om man däremot vill använda WSJT moder, och andra digitala moder där stabilitet är viktig kan man med fördel byta ut denna modul till en som är temperaturstabiliserad.

Själva bytet är väldigt enkelt, locket monteras av och modulen lyfts bort och ersätts med den nya.  Det finns även lite extra utrymme som skulle kunna användas för att isolera ytterligare för att skapa ännu högre temperaturstabilitet.

9

Efter bytet av oscillatorn får man en stabilare radio, jämförelsevis är denna TCXO-enhet 5 gånger stabilare än den som sitter orginal i radion. ZL2BKC har gjort ingående mätningar på modulen och redovisar resultaten på sin hemsida. Modulen  kan köpas på Ebay för cirka 150kr med frakt, och passar även de andra radioapparaterna i serien, FT857/897.