Störningar från OTH-radar på HF

storningIbland förekommer det bredbandiga störningar på radioamatörbanden, från så kallade OTH-radar. Dessa ”Over The Horizon Radar” använder inte mikrovågor som vanlig radar utan använder radiofrekvenser på HF-banden istället. Normalt är det horisonten som begränsar räckvidden på en radar, en OTH-radar använder det faktum att radiovågor mellan 3-30MHz studsar och på det sättet får täckning långt utanför horisonten. På grund av att våglängderna på HF är betydligt längre än på mikrovågor blir antennanläggningarna väldigt stora, Duga 3 vid Chernobyl är nog den mest kända av dessa.

Sedan 2014 har Ryssland börjat använda en ny radaranläggning, Container 29B6 som är byggd på N53.9841 E43.8427 Radaren använder frekvenser mellan 6MHz till 32MHz och har en räckvidd på cirka 6.000km. Användningsområdet för anläggningen är så kallad ”Early warning” för flygangrepp och kärnvapenrobotar. Bandbredden är upp till 28kHz, och den låter som ett snabbt knäppande. Tyvärr hamnar denna ofta mitt i radioamatörbanden, men brukar flytta sig efter någon timme.

Många länder har OTH-radaranläggningar, tex USA, Kina och Frankrike. Frankrike har dessutom uppgett att man med sin radar lyckats detektera två B2 Spirit bombflygplan på väg över atlanten, förmodligen är en bidragande orsak till detta att de flesta OTH anläggningar har sändare och mottagare placerade på olika platser.

https://www.youtube.com/watch?v=6U9fwLGVNh8