Field Day!

Klubbens field day samlade denna gång fyra deltagare. Vädret var utomförträffligt bra så kanske det spelade in. Blå himmel, helt vindstilla och varmt även i skuggan. Bengt SM7EQL provade en roterbar dipol på en 8 m hög glasfibermast. Antennen matas med 300 ohm bandkabel. Medelst en hembyggd ATU kan SVF nedbringas till 1:1 på samtliga band från 10-28 MHz. Det blev kört ett 30-tal telegrafikontakter på 10, 14 och 18 MHz samt någon enstaka på 21 MHz som öppnade upp en kort stund på eftermiddagen.

Roland SM7ONZ experimenterade med en ändmatad trådantenn till sin ICOM KV-transceiver och Niklas SM7NGV var sysselsatt med de högre frekvenserna.

Trots få deltagare fick vi en fin dag med förhållandevis hög aktivitet på amatörbanden.

Bilder och text: Bengt SM7EQL