Max 200W och 60m

Från 2018-11-01 är högsta tillståndsfria sändareffekt (”effekt tillförd antennsystemet”) 200W.

Det finns ett kostnadsbelagt tillstånd att söka för upp till 1000W. Blankett finns på denna sidan.

En god nyhet är att 60m nu är ett reguljärt amatörband och inte längre kräver ett särskilt, tidsbegränsat tillstånd.

Bandet är smalt, endast 5351,5–5366,5kHz. I den undre delen kör man företrädesvis CW och i den övre förekommer en del SSB-trafik. För telefoni är konventionen att använda USB på 60m. För digitala moder så som t.ex. FT8 är grundfrekvensen 5357kHz. Observera att detta, liksom översta halvan av 160m, är ett QRP-band. Max tillåten utstrålad effekt (EIRP) är endast 15W.

60m-bandet är ett roligt band. Mindre brusigt än 80m och utan 40m-bandets skipzon. Ibland öppnar det upp rejält och 15W kan räcka till både nordamerika och centralafrika.