Studiebesök hos FRO Skåne Sydväst i Husie

Den 18 maj gjordes ett studiebesök hos FRO Skåne Sydväst i Husie. Först blev det visning av radioutrustningen avsedd för olika typer av radiosamband. Sedan en kort introduktion av föreningens verksamhet och resurser.

Lektionssalen med 20 elevplatser som används för utbildning för både morsetelegrafi och handhavande av FROs radioutrustning. FRO erbjuder samband och radiokommunikation till kommuner, andra organisationer och olika tävlingar m m. Utbildning i sambandstjänst till de två hemvärnsbataljoner som verkar i området. Ungdomsverksamheten vänder sig till ungdomar mellan 15 och 19 år.

Som värdar för studiebesöket stod Thorbjörn Karlsson, SM7YTN (ordf) och Nicklas Jönsson SM7OYE. Från HCL hade sex medlemmar mött upp.

I radiorummet som ligger i direkt anslutning till det stora mötesrummet finns ett radiobord med utrustning för såväl amatörradio som för FROs egna radionät. Två fackverksmaster 20 resp 24 m höga bär en 3 elements KV-Yagi, bredbandsdipol, en Windom-dipol och ett antal VHF-antenner. Tack för ett trevligt möte.