QRP från Kontiki

kont1947 gav sig Thor Heyerdahl av på balsa-flotten Kon-Tiki i ett försök att bevisa att det var möjligt att sydamerikaner hade befolkat Polynesien. För att kunna kommunicera med omvärlden tog man med sig radioutrustning för 40,20 och 10m banden med 6W i uteffekt. Man hade även med sig utrustning för 50MHz. Under seglatsen hade man stor nytta av sin radioutrustning och kommunicerade med ett flertal radioamatörer, i detta youtube-klipp kan man se expeditionens medlemmar använda en rad intressanta lösningar för att få upp antenner och generera ström. Mottagaren i videon är en National NC-173, som var ombyggd för att försöka lösa problem med fukt och vatten. I December-rnummret från 1947av QST(ARRL) skrevs det om utrustningen som användes och vilka förbindelser man lyckades skapa under resan. Vid ett tillfälle skickades t.ex. ett viktigt meddelanden från Kon-Tiki till radioamatören W3FNG som vidarebefordrade detta via telefon till den norska ambassaden i USA och därefter skickade tillbaka ett svar till expeditionen från ambassaden.