PTS föreslår sänkt effektgräns för tillståndsfri amatörradio

I korthet finns två förslag som påverkar amatörradion, dels att 60m-bandet permanentas, dels att maximal sändareffekt för tillståndsfri amatörradio sänks till 200W.

En genomgående kritik mot förslaget är att det saknas förslag om på vilket sätt ett tillståndsförfarande skulle genomföras och övervakas.

En annan kritik går också ut på att de ”störningar” som refereras till avser radiokommunikation utan sådana rättigheter och att förslaget därmed saknar stöd hos EU-rätt och ITU-RR.

Den kompletta remissen kan du läsa här.

Remissvar från SSA

Remissvar från ESR